צביעה מיוחדת

מטוסים בצביעה מיוחדת, שאינה אופיינית לשאר המטוסים באותה חברה