גרף המראות ונחיתות


בגרף מוצגות כמות המראות ונחיתות בנתב"ג במשך יממה אחת, לפי תאריכים לבחירה.
בעזרת הגרף אפשר לתכנן מתי כדאי להגיע לצלם, גם מבחינת היום בשבוע וגם השעה ביום.
המידע הינו סיכומי ומבוסס על נתוני אמת של רשות שדות התעופה ומאגרים נוספים.

את המידע המפורט אודות זמני המראות ונחיתות ניתן למצוא בלוח נחיתות והמראות – נתב"ג,
או בדפים המראות ו-נחיתות.

לחיצה על אחד הכפתורים תציג את הגרף של התאריך המופיע על הכפתור.