מטוסים ישראליים

דגל ישראל

בישראל קיימות שלוש חברות תעופה גדולות המפעילות טיסות שכר וטיסות סדירות בארץ ולחו"ל.

בנוסף קיימת קאל {טיסות מטען} וחברות קטנות של טיסות פנים ארציות וטיסות פרטיות