חברת תעופה: CAL Cargo Air Lines

חברת תובלה אווירית – קא"ל – קווי אוויר למטען