מטוסים עם דמות

מטוסים שעליהם מצוירת דמות הסטורית או אח"מ