מסלול 21 - נתב"ג

מסלול 03-21 בנתב"ג משמש לנחיתות מצפון לדרום. במקרים נדירים שימש להמראות לכיוון דרום.