מסלול 12

מסלול 12 הוא המסלול ההפוך של 30, נחיתות על מסלול זה מתקיימות כאשר יש רוח מזרחית, או לפי "חלוקת צדק" של הרעש ביחס למסלולים האחרים.