ניתוק

תמונות של מטוסים ממריאים בשלב הניתוק מהמסלול