נחיתות על 21

אוסף של כל תמונות המטוסים שצולמו בזמן נחיתה על מסלול 21.
נחיתות על 21 מתבצעות לרוב בבוקר ובשעות אחה"צ.
לקראת ערב הנחיתות עוברות למסלול 30.