נחיתה ראשונה

צילומי מטוסים מנחיתת הבכורה שלהם בארץ (או בשדה הבית)