מקומות לספוטינג

ישנם הרבה מקומות לספוטינג, חלקם טובים לצילום בבוקר, חלקם בערב.
מקומות טובים לספוטינג הם כאלה שנוח להגיע אליהם, מותר לצלם נחיתות או המראות, יש מקום לרכב וצל לספוטרים.
לצערנו, אין הרבה מקומות כאלה, ואם יש – הם ליחידי סגולה עם אישורים מיוחדים. כל היתר נאלצים להסתפק בנקודות צילום פחות טובות.