מטוסים ישראליים


בישראל קיימות מספר חברות תעופה המפעילות קווים סדירים וטיסות שכר (צ'ארטר) ליעדים שונעים ברחבי העולם ובארץ

דף זה מהווה שער אל חברות התעופה הישראליות ב-SPOTTING.CO.IL

אל-על

UP

ארקיע

ישראייר

סאנדור