אלה, אלה… (תל-אביב – יפו)

רישום:
דגם:חברת תעופה:
מועד צילום:19-05-2017 17:24

4X-ELA

** לרזולוציה גבוהה יש להקליק על התמונה **