הצהרת נגישות


האתר הזה הוקם ללא מטרת רווח, אינו משמש למכירת סחורה או שירותים, וכל יעודי הוא בלוג פרטי להצגת תמונות של מטוסים.
לאור זאת, האתר אינו חייב בהנגשה בהתאם לתקנה 35 ת"י 5568.
על אף האמור לעיל, בהקמת האתר ניתנה תשומת לב להנגשה מסויימת, כאשר מדובר בעיקר בתכנים הכתובים וביכולת הניווט ללא עכבר או אמצעי אחר שאינו מקלדת.

תחומים שטופלו:

  1. היררכיות כותרות.
  2. ניווט מקלדת.
  3. התאמה לדפדפנים שונים.
  4. התאמה לנייד וטאבלט.

תחומים שטופלו חלקית:

  1. לא לכל תמונה קיים תיאור תמונה או מלל חלופי. האתר עוסק בתמונות של מטוסים ולכן אין משמעות לכתוב "מטוס" כמלל חלופי לכל תמונה.
  2. טבלאות וגרפים שמטרתם הצגה ויזואלית ולא מתן מידע מהותי לגולש.

אם בכל זאת אתם סבורים שיש בעיות נגישות שמחייבות טיפול, נא לשלוח פניה בטופס יצירת קשר.