גרף המראות ונחיתות


בגרף מוצגות כמות המראות ונחיתות בנתב"ג, לפי תאריכים.
המידע הינו סיכומי ומבוסס על נתוני אמת של רשות שדות התעופה ומאגרים נוספים.

את המידע המפורט ניתן למצוא בדף ההמראות ובדף הנחיתות.

לחיצה על אחד הכפתורים תציג את הגרף של התאריך המופיע על הכפתור.